2017-01-03 | Nyhet

Viktiga förändringar i vuxenutbildningen från årsskiftet

Från och med i år gäller nya regler inom vuxenutbildningen. Bland annat ska kommunerna samarbeta kring planeringen och genomförandet av yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

Ett nytt statsbidrag för regionalt yrkesvux införs för att bättre kunna möta det kompetensbehov som efterfrågas på arbetsmarknaden inom en region. Kravet är att minst tre kommuner ska samverka kring planeringen och genomförandet av utbildningarna. Planeringen av utbildningarna ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen och, i Stockholmsregionens fall, med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Det nya statbidraget och andra förändringar på utbildningsområdet förstärker det regionala perspektivet vid planeringen av gymnasial yrkesutbildning. Eftersom KSL:s arbete med en gemensam vuxenutbildningsregion under 2016 har inriktats mot yrkesvux kommer förordningen ha stor bäring på planeringen för arbetet 2017. Kommunernas behov av stöd och samordning kommer att kartläggas i de strategiska nätverken, en av de arenor som KSL erbjuder för interkommunal samverkan.