2016-07-08 | Nyhet

Slutantagningen till gymnasiet i Storstockholm klar

28 138 ungdomar har gjort ett förstahandsval till gymnasie- och gymnasiesärskolorna i Stockholms län hösten 2016. Det är nästan 2 500 fler än förra året. Det visar slutantagningsresultaten från Gymnasieantagningen i en rapport som släpps idag.

Rapporten, som är en sammanställning av antal antagna och lediga platser till de olika programmen, visar bland annat att:

  • 21 986 personer har antagits till ett nationellt program i gymnasieskolan.
  • 3 209 personer har antagits till ett introduktionsprogram. Av dessa är 1 410 antagna till språkintroduktion, vilket är en ökning med 74 procent jämfört med 2015.
  • 280 personer har antagits till gymnasiesärskolan.

– Antalet ungdomar som har antagits och ska börja gymnasieskolan i Stockholm län har ökat i år. Det beror dels på att årskullen 16-åringar är större och dels på det ökade antalet nyanlända ungdomar, säger Charlott Rydén, chef för Gymnasieantagningen vid Kommunförbundet Stockholms Län.

78 procent har antagits till ett högskoleförberedande program och 22 procent till ett yrkesprogram. Samhällsvetenskapsprogrammet är fortfarande det största programmet, men har minskat med 50 färre antagna i år.

Generellt har antalet antagna till programmen ökat i år. Ekonomiprogrammet är det program som ökar mest med 337 fler antagna i år än förra året. Handels- och administrationsprogrammet är det yrkesprogram som ökat mest med 81 fler antagna. Bygg- och anläggningsprogrammet har tappat sökande och antagna de senaste åren. Den nedåtgående trenden fortsätter i år.

Andelen som antagits till sitt förstahandsval är i år 67 procent vilket är 4 procent lägre än förra året. Medianpoängen för antagning har i år höjts med i snitt 10 poäng för de högskoleförberedande programmen och 6 poäng för yrkesprogrammen. Det finns i dagsläget totalt 3 127 lediga platser på nationella program i länet.

Under sommaren fortsätter reservantagningen.
På Gymnasieantagningens hemsida www.gyantagningen.se länk till annan webbplatsfinns uppgifter om lediga platser och antagningspoäng för respektive utbildning och skola.

Här kan du ta del av hela rapporten "Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016".länk till annan webbplats

För mer information kontakta:
Charlott Rydén, chef Gymnasieantagningen, Kommunförbundet Stockholms län
Tel 08-615 94 51, charlott.ryden@ksl.se