2016-04-21 | Nyhet

Så ordnar kommunerna boenden till nyanlända

Sedan den 1 mars har kommunerna ansvar att ordna bostäder till personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och anvisats till en kommun. Enligt Länsstyrelsen handlar det i år om närmare 6 700 personer som kommer att anvisas till någon av kommunerna i Stockholms län.

Länsstyrelsen släppte idag rapporten ”Bosättning av nyanlända – utmaningar och möjligheter i Stockholms län”. Rapporten är framtagen av det regionala rådet för etablerings- och flyktingfrågor, där KSL deltar. Rapporten ger en överblick över hur kommunerna löser bostadsfrågan. Länsstyrelsen lyfter att det i kommunerna pågår ett aktivt arbete för att skapa bostäder till nyanlända.

Läs mer på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster