2015-09-08 | Nyhet

Stockholmsregionen växer - en beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen

Utrikes inflyttade består av svenskar som återvänder hem, arbetskraftsinvandrade och deras anhöriga samt av människor som flytt för sina liv från krigsdrabbade områden. Statistik kan lätt missförstås. Här görs ett försök att klara ut begrepp och sifferfakta.

Kommunförbundet Stockholms Län har tagit fram ett faktaunderlag till medlemskommunerna, om utrikes inflyttning till regionen.

Syftet är ökad regional kunskap om utrikes inflyttade i allmänhet och flyktingar i synnerhet samt att klargöra begrepp och definitioner. I beskrivningen framgår bland annat att:

  • Begrepp definieras olika, vilket försvårar att förstå fakta och lätt skapar missförstånd.
  • Svenskfödda är största grupp bland utrikes inflyttade.
  • Det är en ojämn fördelning av flyktingar mellan länets kommuner.
  • Flyktingar i Stockholms län har arbete i högre utsträckning än flyktingar i övriga landet.
  • Stockholmsregionen tar emot få asylsökande och flyktingar i relation till folkmängd, jämfört med övriga storstadsområden och riksgenomsnittet.

Faktauppgifterna är i huvudsak från 2014 och är hämtade från Migrationsverket, SCB, Arbetsförmedlingen och Skolverket. Uppgifter finns på läns– och kommunnivå.