2015-08-26 | Nyhet

KSL arrangerar årets samverkanskonferens inom VFU-avtalet

Foto Renato Tan

Sedan 2012 finns ett samverkansavtal mellan lärosäten i länet med lärarutbildning och regionens kommuner genom KSL. Syftet är att stärka samverkan och en årlig konferens arrangeras därför för överläggningar om bland annat uppföljning av VFU-avtalet, dimensionering och platsantal i lärarutbildningarna. Årets konferens arrangeras av kommunerna genom KSL.

Årets konferens inom VFU-avtalet äger rum den 15 oktober i Nacka. Den riktar sig i första hand till förvaltningschefer och VFU-samordnare i kommunerna, till dem som arbetar med VFU-frågor vid lärosätena och till studentrepresentanter.

På konferensen kommer man bland annat att få del av tre olika perspektiv på självständiga arbeten - kommunens, lärosätets och studentens, med exempel från Ekerö, Upplands-Bro, Stockholms universitet och Österåkers kommun. Samverkan kommer att diskuteras, dessutom ges en framåtblickande information från lärosätena.