2015-06-15 | Nyhet

Tolkhandledning – Ett stöd för möten där tolk används

KSL har utarbetat en tolkhandledning till stöd för möten i kommunerna där tolk används.

Syftet med handledningen och lathunden är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. I boken ”Steg för steg närmare arbetsmarknadenlänk till annan webbplats” finns mer beskrivet om erfarenheter av att använda tolk både i grupper och i enskilda samtal.