Elevenkäter årskurs 2

För att elever och deras vårdnadshavare ska kunna göra ett väl underbyggt gymnasieval är kunskap och information är en förutsättning. Viktiga verktyg för en elev inför valet till gymnasieskolan är studie- och yrkesvägledning, Gymnasiemässan och elevenkäterna för årskurs 2.

Elever i årskurs två på gymnasiet svarar på en enkät kring trivsel, trygghet och lärande på programnivå. Enkäten utgår från läroplanens målområden och mäter elevernas upplevelse av sin utbildning. Denna sammanställning kan blivande gymnasieelever ta del av inför sitt val av utbildning och skola. Kvalitetskriterierna är också ett stöd för kommunerna i vägledningen till elever som gör sitt gymnasieval.

Insamling av enkätsvaren genomförs i januari till mars varje år och presenteras på Gymnasieantagningens webbplats i samband med omvalsperioden i slutet av april.

Aktuellt

 • Alla

  (14)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (7)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler