Regionala programråd

Den gymnasiala yrkesutbildningen ska förbereda eleverna för arbetslivet och bidra till att arbetsgivarna får rätt utbildad arbetskraft. Därför behöver matchningen mellan arbetsmarknadens behov och elevernas val av utbildning förbättras.

Vi arbetar med att stödja arbetet med länets regionala programråd för att bland annat bredda tillgången på utbildningsvägar för den enskilda eleven och dimensionera så att efterfrågan och utbud är i balans både på kort och lång sikt.​


Programrådens uppdrag​

​De regionala programråden är kopplade till länets yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå och verkar mellan de nationella programråden som Skolverket ansvarar för och de lokala programråden som finns ute på gymnasieskolornas yrkesprogram i regionen.​
I råden finns representation från kommunala och fristående anordnare av utbildningen (gymnasieskola och vuxenutbildning), branschorganisationer samt fackliga företrädare.​
Råden spelar en viktig roll för samverkan mellan skola och arbetsliv, inte minst i frågor som rör arbetsmarknadens kompetensförsörjning och fungerar bland annat som rådgivande i frågor som rör vilka utbildningar och inriktningar som bedöms strategiskt viktiga för regionen.

Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Kontakta oss
Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare


Visa cookie-information