Politisk styrgrupp vuxenutbildning & arbetsmarknad

Storsthlm leder kommunernas samverkan kring vuxenutbildning, som har stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i regionen. Vuxenutbildningen är också ett av kommunernas viktigaste integrationsverktyg. Uppdraget formuleras och ges av Storsthlms styrelse, som har utsett en styrgrupp för den gemensamma vuxenutbildningsregionen.

Ledamöter 2019-2022:

Arion Chryssafis (M), Solna stad, ordförande
Ylva Mozis (L), Vallentuna kommun
Arne Ekstrand (KD), Österåkers kommun
Karin Ernlund (C), Stockholms stad
Salar Rashid (S), Stockholms stad
Rashid Mohammed (V), Stockholms stad
Patric Andersson (MP), Järfälla kommun

15
feb
tisdag 15 feb 2022, kl. 9.00—11.00
5
apr
tisdag 05 apr 2022, kl. 9.00—11.00
31
maj
tisdag 31 maj 2022, kl. 9.00—11.00
20
sep
tisdag 20 sep 2022, kl. 9.00—11.00
Visa alla kalenderhändelser
Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef Regional utveckling

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information