Kompetensförsörjning

Den kraftiga befolkningstillväxten kombinerat med stora pensionsavgångar gör att det råder brist både på arbetskraft och vissa kompetenser. Förmågan att utbilda och attrahera personal till skola, socialtjänst, vård och omsorg samt samhällsbyggnad blir kritiskt för att klara kommunala kärnuppdrag.

Fler människor behöver få upp ögonen för kommunerna som arbetsgivare. Ett bredare samarbete med lärosätenas utbildningsprogram och gemensamma insatser för kompetensutveckling och vidareutbildning blir viktiga.

Aktiviteter 2020

 
 • Bidra till samverkan mellan kommuner och lärosäten gällande insatser inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling för förskollärare/lärare genom Regionalt utvecklingsnätverk Sthlm (RUN).
 • Samordna kommunerna och samverka med lärosätena gällande samverkansavtalet ”Lärarutbildning i samverkan”.
 • Utveckla samverkan mellan kommuner och lärosäten för yrken inom socialtjänst, vård och omsorg samt samhällsbyggnad på motsvarande
  sätt som kommunerna tidigare har arbetat med lärarutbildningen. Detta ska göras i syfte att attrahera till dessa yrken, rekrytera nyutexaminerade samt utveckla och behålla medarbetare.
 • Stödja de strategiska nätverken i utvecklingen av digitalisering som ett verktyg för att lösa kommunernas kompetensförsörjning.
 • Medverka i beredningsgruppen för strukturfondspartnerskapet och ta fram förslag på inriktning för strukturfonderna till den kommande programperioden 2021-2027.
 • Delta i beredningsgruppens mobiliseringsarbete inför utlysningar 2020–2021.
 • Delta i och följa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag för att synkronisera och skapa synergier utifrån kommunernas ansvarsområden.
 • Bevaka och analysera utvecklingen av utbildningskrav inom yrket undersköterska.
 • Stödja kommunernas arbete med att utveckla gemensam marknadsföring av kommunerna som arbetsgivare i länet.
 • Ensa kommunernas kompetenskrav och titulatur för olika yrkesroller, till exempel för barnskötare, elevassistenter, stödassistenter med flera.

Fler aktiviteter för att främja kompetensförsörjningen återfinns under respektive fokusområde.