Ekonomi

Den kommunala ekonomin i länets kommuner utmanas från flera håll. Kommunernas skatteunderlag varierar med konjunkturen och den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på välfärden. Samtidigt växer kommunerna snabbt vilket medför stora investeringar.

Genom ekonomisk analys utifrån ett storstadsperspektiv samt dialog och erfarenhetsutbyte kan kommunerna bättre hantera den ekonomiska verkligheten och använda medborgarnas skattemedel så effektivt som möjligt.

Aktiviteter 2019

Bevaka och analysera ekonomiska effekter av:

  • gymnasieexpansionen
  • ny lagstiftning inom LSS-området
  • förslaget till kostnadsutjämning
  • utveckling av statsbidragen
  • digitalisering
  • överenskommelse med Region Stockholm avseende lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS).

Fler aktiviteter för att främja de ekonomiska förutsättningarna återfinns under respektive fokusområde.