Ekonomi

Den kommunala ekonomin i länets kommuner utmanas från flera håll. Kommunernas skatteunderlag varierar med konjunkturen och den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på välfärden. Samtidigt växer kommunerna snabbt vilket medför stora investeringar.

Genom ekonomisk analys utifrån ett storstadsperspektiv samt dialog och erfarenhetsutbyte kan kommunerna bättre hantera den ekonomiska verkligheten och använda medborgarnas skattemedel så effektivt som möjligt.

Aktiviteter 2020

Följa och analysera de ekonomiska effekterna av:

• förslaget till kostnadsutjämning,
• utvecklingen av statsbidragen,
• gymnasieexpansionen,
• kommunernas digitalisering,
• lagändringar och myndigheters ändrade praxis inom
socialtjänstens område.

Fler aktiviteter för att främja de ekonomiska förutsättningarna återfinns under respektive fokusområde.