Leda digital transformation

Att leda digital transformation i en kommun handlar ganska lite om teknik, men desto mer om människor och förändring. Det handlar om hur vi, genom verksamhetsutveckling av kommunernas kärnverksamheter, klarar framtidens utmaningar.

Höstens planerade utbildningar i att leda digital transformation ställs in. Syftet med att arrangera dem i Storsthlms lokaler var att nå en kritisk massa, få ner priset och stärka det regionala ledarskapet vilket vi inte når på grund av för få anmälningar. Möjligheten finns självfallet att gå just den här utbildningen hos Digjourney eller någon annan motsvarande utbildning på marknaden.

Vi fortsätter vårt uppdrag att stärka ledarskapet för digitalisering i samarbete med er på andra sätt.