Strategiskt nätverk Utbildning

    När: tisdagen den 11 maj 2021
    Tid: kl 13.00-16.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken