Strategiskt nätverk Utbildning

    När: tisdagen den 23 mars 2021 kl 13.00 – onsdagen den 11 november 2020 kl 16.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken