Strategiskt nätverk Socialtjänst

    När: fredagen den 26 mars 2021
    Tid: kl 11.00-15.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken