Strategiskt nätverk Samhällsbyggnad

    När: fredagen den 19 mars 2021
    Tid: kl 13.00-14.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Teamsmöte