Politisk styrgrupp Vuxenutbildning och arbetsmarknad

    När: tisdagen den 13 april 2021
    Tid: kl 09.00-11.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Teamsmöte