Möte med Storsthlms styrelse

    När: torsdagen den 15 april 2021
    Tid: kl 10.00-11.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken eller digitalt