Kommundirektörsmöte

    När: fredagen den 21 maj 2021
    Tid: kl 13.00-16.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken eller digitalt