VISSA - ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg, kommunala representanter

    När: tisdagen den 25 maj 2021
    Tid: kl 13.00-14.30
    Plats: Digitalt via Teams