VIS - ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg

    När: måndagen den 31 maj 2021
    Tid: kl 14.00-15.00
    Plats: Digitalt via Teams