Tjänstemannastyrgrupp sammanhållen vård och omsorg

    När: torsdagen den 6 maj 2021
    Tid: kl 13.00-15.00
    Plats: Digitalt via Teams