Digitaliseringens ekonomiska effekter

  Dekorativ bild

  Välkommen till ett seminarium med idésspridning och inspiration om effekter på ekonomin genom digitala satsningar

  Fokus är digitaliseringens ekonomiska effekter - eller andra mätbara effekter. Det finns exempel på både lyckade och mindre framgångsrika digitaliseringssatsningar i kommuner. Detta är seminarium nummer två.

  När: Fredagen den 16 april, kl. 09:00-12:00

  Var: Digitalt.

  Målgrupp: Storsthlms strategiska nätverk för kommunal ekonomi och digitalisering, men även för dig som söker inspiration och kunskap i ämnet i din roll som medarebetare i kommunal förvaltning.

  Agenda

  • Johannes Söderlund, chef digital utveckling och Henrik Berggren, budget- och uppföljningsstrateg båda Täby kommun, inleder och sätter ramen för dagen.
  • Digital bygglovsprocess.
   Nacka kommun
   Ali Nabi har tagit emot 2020 års eDiamond award för arbetet med att digitalisera och därmed effektivisera bygglovsprocessen. På knappt två år har Nacka gått från två procent digitala bygglovsansökningar till att under 2020 hantera 98 procent av ansökningarna digitalt.
  • Digital posthantering.
   Sigtuna kommun
   kommer införa digital posthantering i ett första steg under våren. Joel Bonn, verksamhetsutvecklare och infosäksamordnare berättar om förväntade nyttor i första skedet: ökad informationssäkerhet samt kortare ledtider för hantering. Den stora potentialen rent ekonomiskt ligger framåt, när kommunen kan sluta skicka fysisk post internt.
  • Digital vigselbokning
   Huddinge kommun
   Charbel Sarkis berättar om hur kommunen effektiviserade efter initiativ från verksamheten.
  • Wifi4EU - Öppet publikt nät - från idé till genomförande till nytta
   Upplands Bro Kommun,
   Mattias Rindefors, verksamhetsutvecklare, tar er med på resan om hur Upplands Bro Kommun skapade nya möjligheter genom Wifi4EU för medborgare och verksamheter att möta behov som uppkommer i och med digitalisering. Har alla tillgång till internet och har kommunal verksamhet ett ansvar där?
  • Ytterligare kommungrannar i Stockholms län kommer delar med sig av spännande och lärande exempel.

  Här ser du hela agendan och anmäler dig - senast 13 april länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  När: fredagen den 16 april 2021
  Tid: kl 09.00-12.00
  Lokal: Digitalt