Öppen data - samverkan mellan kommuner

  Tid: 23 feb 13.00 – 13:50

  Plats: Digitalt i Teams (länk skickas ut efter anmälan)

  Målgrupp:Medarbetare på en kommun i Stockholms län med verksamhetsansvar och/eller kundansvar eller arbetar med verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling, e-tjänster, systemförvaltning, kartproduktion, informationssäkerhet. Du har insikt i hur öppna data kan ge positiva effekter på en kommuns kvalitet och effektivitet, skapa tillväxt i samhället samt öka kommunernas transparens och medborgarnas delaktighet och vill veta mer om hur du kan bidra.

  Syfte: Omvärldsbevakning och inspiration – hur Västra Götalandsregionen samverkar inom öppna data. Vi får också svaret på frågan om varför det generellt sett går trögt i Sverige när det kommer till öppna data. Vilka hinder ser kommunerna och hur svårt (eller lätt) kan hindren överbryggas?

  Agenda: Fredrik Eriksson, Regional samordnare för öppna data Västra Götalandsregionen, berättar om sina tidigare och nuvarande utmaningar inom området öppna data och hur man kan nå framgång.

  Bakgrund: ÖDIS-projektet (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) avslutades vid årsskiftet. Behovet av fortsatt samverkan kring öppna data i länet kvarstår. Storsthlm har fått i uppdrag att leda samverkan. Detta webbinarium är startskottet.

  Välkommen med anmälan senast 19 februari

  Har ni några frågor kontakta Jonas Nordqvist jonas.nordqvist@storsthlm.se

  Anmäl dig här senast 19 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  När: tisdagen den 23 februari 2021
  Tid: kl 13.00-14.00
  Lokal: Digitalt