Styrgrupp för Regionala samverkans- och stödstrukturen Stockholms län

    När: onsdagen den 24 februari 2021
    Tid: kl 14.00-16.00
    Plats: Microsoft Teams-möte