VISSA - vård i samverkan, kommunala representanter

    När: tisdagen den 1 december 2020
    Tid: kl 13.30-15.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Norrskogen