VISSA - vård i samverkan, kommunala representanter

    När: torsdagen den 4 juni 2020
    Tid: kl 11.00-12.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Norrskogen