VIS - Ledningsgruppen för vård i samverkan

    När: tisdagen den 16 juni 2020
    Tid: kl 13.00-15.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken