Styrgruppen för Regionala energikontoret och EKR

    När: fredagen den 11 september 2020
    Tid: kl 10.30-12.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Norrskogen