Strategiskt nätverk Utbildning

    När: tisdagen den 1 december 2020
    Tid: kl 11.00-16.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken