Strategiskt nätverk Utbildning

    När: tisdagen den 20 oktober 2020
    Tid: kl 13.00-16.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken