Strategiskt nätverk Utbildning

    När: tisdagen den 20 oktober 2020 kl 11.00 – onsdagen den 21 oktober 2020 kl 13.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken