Strategiskt nätverk Utbildning

    När: tisdagen den 24 mars 2020
    Tid: kl 11.00-16.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken