Strategiskt nätverk Socialtjänst

    När: fredagen den 16 oktober 2020
    Tid: kl 11.00-15.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken