Strategiskt nätverk Samhällsbyggnad

    När: fredagen den 20 november 2020
    Tid: kl 12.30-15.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken