Möte med Storsthlms styrelse

    När: torsdagen den 24 september 2020
    Tid: kl 10.00-11.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken