Kommundirektörsmöte

    När: fredagen den 6 november 2020
    Tid: kl 13.00-15.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken