Hur finansierar vi nödvändiga åtgärder för att nå klimatmålen?

  Åtgärder och investeringar behöver göras om fastighetssektorn ska nå de uppsatta klimatmålen. Men hur löser vi finansieringen? I det här webbinariet tittar vi på några exempel hur nödvändiga energieffektiviseringsåtgärder kan finansieras.

  När: onsdagen den 23 september 2020
  Målgrupp: Webbinariet riktar sig till dig med ansvar för fastigheter, drift eller ekonomi inom offentlig fastighetsförvaltning.

  Agenda

  Tid: 09.30-11.15

  9:30 Inledning, problemformulering. Vi vet vad vi behöver göra för klimatmålen, men hur hittar vi finansieringslösningar. Idag hör vi några exempel. Energikontoret och EEF

  9:40-10:00 EnOff – ett projekt för att motivera och förenkla investeringar i offentlig sektor

  Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen

  Finansieringstjänster för små och stora energieffektiviseringsprojekt via EEF och privata aktörer

  Mikael Gustafsson, Energieffektiviseringsföretagen

  10:00-10:20 Hur en garanterad energibesparing till fast pris kan möta offentliga beställares behov. Praktiskt exempel på finansiering av nödvändiga åtgärder i ett kommunalt bestånd.

  Håkan Olsson, Caverion

  10.20-10:30 - Paus

  10:30-10:50

  Gröna lån och Gröna obligationer, möjlighet för kommuner och kommunala bolag att finansiera energieffektivisering, samt en internationell utblick om hållbar finansiering.

  Björn Bergstrand, Kommuninvest

  10:50-11:15 Frågestund och avslutning

  logotyper