Laddning av elfordon i ett hårt belastat elnät

    I vårt tredje projektmöte i Eleffektiva kommuner fördjupar vi oss i hur elfordon och framförallt laddning av dessa kan komma att påverka elsystemet under de närmaste åren.

    När: måndagen den 1 juni 2020
    Tid: kl 13.00-16.00
    Målgrupp: Särskilt inbjudna

    Digitalt projektmöte i Teams. För mer information om mötet och eventuell möjlighet att delta, välkommen att kontakta Johan Nyqvist!