Seminarium för en mer hållbar skärgård

  Information om stöd och bidrag för skärgårdens företag med fokus på hållbarhet, energi och klimat.

  När: onsdagen den 18 mars 2020
  Tid: kl 14.00-17.00
  Plats: Furusunds strandväg 2
  Lokal: Furusunds värdshus

  Energikontoret Storsthlmlänk till annan webbplats bjuder in till inspirationsseminarium med fokus på hållbarhet, energi och klimat tillsammans med Länsstyrelsen och Norrtälje kommun. Syftet är att stärka små och medelstora företag i skärgården att bli mer energi- och klimatsmarta för att kunna möta framtidens behov av en levande skärgård som också tar hänsyn till de energi- och klimatmål som finns för regionen.

  Vi berättar bland annat om de stöd och bidrag som finns att söka för företag i skärgården, om vad den nya F-gasförordningen innebär för förändringar, samt ger inspiration på hur företaget kan stärka sitt hållbarhetsarbete. Avslutningsvis bjuder vi in till frågestund och diskussion.

  Målgrupp

  Seminariet vänder sig särskilt till små och medelstora företag i skärgården, exempelvis lanthandlare, restauranger, hotell och vandrarhem.

  Kostnad

  Seminariet är helt kostnadsfritt. Vi kommer ta ut en avgift på 150 kronor för de som anmält sig men inte dyker upp, utan att avboka deltagande.

  Program

  14.00: Uppstart och presentation

  14.15: Inspirationsföreläsning om att arbeta med hållbarhet som företagare

  Johan Dolva Törnberg, rådgivare inom hållbart företagande på Sustema AB, kommer att berätta mer om varför det är viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågor samt vilka verktyg och metoder som kan användas för att hantera hållbarhetsfrågor i mindre företag.

  15.15: Fika med mingel

  15.45: F-gasförordningen – hur påverkar den företagen?

  Morgan Willis, Svenska kyl- och värmepumpsföreningen berättar om vilka krav som ställs i och med den nya F-gasförordningen och hur det påverkar företag som hanterar köldmedier.

  16.15: Stöd och bidrag för energieffektivisering

  Representanter från Länsstyrelsen, Energi- och klimatrådgivningen i Norrtälje samt Energikontoret Storsthlm berättar om vilka stöd och bidrag som finns för företag på landsbygden.

  17.00: Avslut

  Möjlighet att stanna kvar till 17:30 för de företag som har ytterligare frågor och funderingar och vill diskutera med Länsstyrelsen, Energikontoret eller Energi- och klimatrådgivningen.