VISSA - vård i samverkan, kommunala representanter

    När: tisdagen den 18 februari 2020
    Tid: kl 14.00-15.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Norrskogen