VAS-rådet 2020

  När: torsdagen den 20 februari 2020
  Tid: kl 12.00-16.45
  Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
  Lokal: Manhattan
  Målgrupp: Politiker, tjänstemän och andra i Stockholms län som arbetar med VA-frågor, samhällsplanering, klimat, miljö och hälsa

  Anmälan: Anmällänk till annan webbplats dig här. Efter mötet inbjudes närvarande till sedvanligt Vattenmingel!

   

  Program

  Klimatanpassning och elförsörjning av Stockholmsregionens VA-verksamhet


  Tid kommer att finnas för dialog runt borden som leds och sammanfattas av moderator Daniel Adborn, ordförande i miljö- och samhällsbyggnads-nämnden, Nynäshamns kommun


  Mötet inleds med lunch mellan kl 12.00 - 12.50


  13.00 Välkommen och inledning
  Johanna Lindgren, VD Norrvatten, VAS-rådets ordförande

  Living with water in the Netherlands
  Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör

  Dricksvatten i framtiden
  Pär Aleljung, rådgivare Livsmedelsverket


  Presentation av VAS rapport 16: Stockholmsregionens gemensamma investeringsbehov för VA-försörjning.
  Johanna Lindgren, VD Norrvatten, VAS-rådets ordförande


  Kaffepaus (20 min)

  Nuläge/framtid för dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur klimatanpassningssynpunkt
  Representanter från Norrvatten/Stockholm Vatten

  Kraftförsörjning i regionen
  Åsa Öttenius, elsamordnare Stockholms stad
  Kenneth Johansson, ansvarig regionnätet, Ellevio

  Regionala vattenförsörjningsplanen - hur fortlöper arbetet i kommunerna
  Göran Åström, miljödirektör, Länsstyrelsen Stockholm

  16.45 Sammanfattning av dagen och avrundning


  Efter avslutat möte, varmt välkommen till Vattenmingel!