En heldagskonferens kring barn i
  familjer med missbruk

  När: torsdagen den 30 januari 2020
  Tid: kl 09.00-16.00
  Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35

  Välkomna till en heldagskonferens kring barn i familjer med missbruk. Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm.

  Konferensens syfte och innehåll:

  Konferensens syfte är att få gemensam kunskap om hur vi kan stödja barn som växer upp i familjer med missbruk. Under konferensen kommer vi få ta del av både aktuell forskning och exempel på familjeorienterade arbetssätt i länet. Vi kommer få höra psykoterapeut Liv Nilhede berätta om vilken påverkan traumatiska händelser i barndomen kan ha och professor Elisabet Näsman om sin forskning om barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi kommer även få höra föredrag från Socialstyrelsen, Ersta vändpunkten, Allmänna Barnahus, Huddinge kommun, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Rosenlunds barnsjukhus.

  Målgrupp

  Chefer och socialsekreterare för socialtjänstens verksamheter inom barn-och unga/familj, missbruk och socialpsykiatri.

  Kostnad

  Kostnadsfritt, lunch och fika ingår.