Strategiskt nätverk Digitalisering

    När: torsdagen den 16 januari 2020
    Tid: kl 13.00-16.30
    Plats: SKL, Hornsgatan