Strategiskt nätverk Kommunal ekonomi

    När: onsdagen den 19 februari 2020
    Tid: kl 14.00-16.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken