Strategiskt nätverk Digitalisering

    När: torsdagen den 5 mars 2020
    Tid: kl 13.00-16.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken