Strategiskt nätverk kommunal HR

    När: torsdagen den 30 januari 2020
    Tid: kl 10.00-16.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken