Möte med presidierna i Kommunförbundet Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund och Storsthlm

    När: onsdagen den 23 oktober 2019
    Tid: kl 16.00-17.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken