Kommundirektörernas studieresa

    När: torsdagen den 14 maj 2020 – fredagen den 15 maj 2020