Kommundirektörernas planeringskonferens

    När: torsdagen den 27 augusti 2020 – fredagen den 28 augusti 2020
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
    Lokal: Brunnsviken