VIS – Vård i samverkan

    När: tisdagen den 3 december 2019
    Tid: kl 13.00-14.30
    Plats: Region Stockholm